HAVELSAN EHSİM © 2014 | Tüm hakları HAVELSAN EHSİM A.Ş.'ye aittir.

Ziyaretçi sayısı :

HAVELSAN EHSİM

Hava Elektronik Harp Sist.Müh.Tic.A.Ş.

HABERLER

ODTÜ Teknokent

Gümüş Bloklar B Blok Suit-2B-ANKARA

ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK

ELD KABİLİYETLERİMİZ

| Desteklenebilirlik ve Destek  Süreçleri

1. Planlama,

2. Gereksinim Belirleme ve Dogrulama,

3. Raporlama ve Takip,

4. Etkinlik Ölçme (Sistem Etkinliği),

5. Desteklenebilir Ürünü Tasarımla Birlikte Gerçekleştirme,

6. Yaygın Kullanıma Sahip ve Dünyaca Kabul Görmüş Yazılımlar,

   - PTC WQS (Güvenilirlik & FRACAS),

   - Eagle Lojistik Destek Analiz Yazılımı.

 

| Güvenilirlik

1. Planlama,

2. Güvenilirlik Blok Diyagramı,

3. Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) & Hata Oranı (FR) Tahminleme,

4. Güvenilirlik Geliştirme Analizleri,

5. Hata Türü Etkileri & Kritiklik Analizi (FMECA),

6. Hata Raporlama, Analiz ve Düzeltici İşlemler (FRACAS),

7. MTBF & FR Ölçümleme,

8. Raporlama.

 

| İdame Edilebilirlik

1. Planlama,

2. Niteliksel İdame  Edilebilirlik Analizleri,

3. Niceliksel İdame Edilebilirlik Analizleri,

4. Raporlama.

 

| Emniyet

1. Planlama,

2. Risk Logu Hazırlama,

3. Fonksiyonel Risk Değerlendirme,

4. Risk Telafi ve Giderme Yöntemleri Belirleme,

5. Raporlama.

 

| Test Edilebilirlik

1. Planlama,

2. Test Edilebilirlik Grup ve Oranlarını Belirleme,

3. Raporlama,

 

| Lojistik Destek Analizi

1. Planlama,

2. Bakım Görev Analizi,

3. Yedek Parça Belirleme ve Optimizasyonu,

4. Destek Donanım Gereksinimi Belirleme,

5. İnsan Gücü Gereksinim Belirleme,

6. Paketleme, Taşıma, Depolama ve Elleçleme Analizleri,

7. Tedarik Analizleri,

8. Azalan Imalatçı Kaynakları ve Malzeme Sıkıntısı Yönetimi (Bulunabilirlik),

9. RAM Analizleri,

10. Eğitim Gereksinim ve Derinlik Analizleri,

11. Teknik Kitap  (İşletim, Bakım, Onarım ve Resimli Parça Katalogları),

12. Saha Destek ve Mühendislik Hizmetleri,

13. Garanti Takip ve Yönetimi,

14. Kodlama,

15. Elden Çıkarma Süreç Planlaması,

16. Toplam Sahip Olma Maliyet Analizleri.

 

| Onarım Seviyesi Analizi (LORA)

1. Planlama,

2. LORA Adayları Belirleme,

3. Ekonomik LORA Kriterlerini Belirleme ve Uygulama,

4. Ekonomik Olmayan LORA Kriterlerini Belirleme ve Uygulama,

5. Baslangıç LORA ,

6. LORA Hassasiyet Analizi,

7. Nihai LORA,

8. SMR Kod Belirleme,

9. Raporlama.