HAVELSAN EHSİM © 2014 | Tüm hakları HAVELSAN EHSİM A.Ş.'ye aittir.

Ziyaretçi sayısı :

HAVELSAN EHSİM

Hava Elektronik Harp Sist.Müh.Tic.A.Ş.

HABERLER

ODTÜ Teknokent

Gümüş Bloklar B Blok Suit-2B-ANKARA

İNSAN KAYNAKLARI

EHSİM’de İnsan Kaynakları politikamıza uygun olarak;

Yıllara göre personel dağılımımız;

Eğitime göre işgücü envanterimiz;

Mühendislik grubu meslek dağılımı;

Mühendislik grubu işgücü envanteri;

Mühendislik grubu tecrübe dağılımı;

- Her görevin özelliğine uygun nitelikli personelin seçimi yapılarak istihdamı sağlanmaktadır.

- Personelin bilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini sağlayacak eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır.

- Başarılı personel teşvik edilmekte ve ödüllendirilmekte, başarısız personel için gereken önlemler alınmaktadır.

- Organizasyondaki yönetici kadrolarına öncelikle şirket içinden uygun nitelikteki elemanların atanması sağlanmaktadır.

- Personelin kişiliğine saygı duyulmakta, maddi ve manevi hakları gözetilmekte ve güven ortamı korunmaktadır.

- Yapılan işin niteliğine uygun, rahat, güvenli ve çalışmayı teşvik edici iş ortamı sağlanmaktadır.

- Yönetici – personel iletişimini ve paylaşımını sağlayan aynı zamanda güçlendiren beşeri ilişkiler kurulması sağlanmaktadır.

- Şirket içerisinde personelin görüş ve önerilerini aktarabileceği yöntemler geliştirilmektedir.