Hakkımızda

Tarihçemiz

“EHSiM Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi”, Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol Sistemleri alanlarında faaliyet göstermek üzere, 24 Nisan 1998 tarihinde “HAVELSAN EHSİM Hava Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi” adıyla kurulmuştur. Çalışmalarına bu tarihte başlayan şirketimiz, gösterdiği sağlıklı büyüme sonucu, 2003 yılında, ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar’daki tesislerine taşınmıştır. Kuruluşundan itibaren bir çok projede alt/ana yüklenici olarak görev alan ve savunma sanayimize özgün sistemler kazandıran EHSİM, 28 Ocak 2019 tarihi itibarıyla halen konuşlu bulunduğu Hacettepe Teknokent 6.Ar-Ge A Blok No:21-22-36’da bulunan yeni tesislerine taşınmıştır. ASELSAN A.Ş. tarafından toplam payların %50'si devralınarak 5 Ağustos 2019 tarihinde pay devri sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı devir sürecinde şirketimizin %1 payı da SSTEK tarafından devralınmıştır. 09 Eylül 2019 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”nda alınan karar ile şirketimizin ünvanı, “EHSiM Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Kendi faaliyet alanında savunma sanayinin lider kuruluşu olmayı hedefleyen EHSİM, bu amaca odaklanmış çalışanları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyonumuz

* Müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılayacak sistemleri yenilikçi ve özgün çalışmalarımızla hayata geçirmek,
* Etkin, hızlı davranan, çevik ve verimli bir organizasyon olmak,
* Sorumluluklarımızdan ödün vermeden karlılığımızı artırmak,
* Çalışanların mutlu ve en iyiyi başarmaya çalıştığı bir organizasyon olmak,
* Diğer kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yaparak ortak çözümler oluşturmak ve katma değeri artırmak,
* Yenilikçi fikirleri önyargısız desteklemek.