İNSAN KAYNAKLARI

EHSİM’de İnsan Kaynakları politikamıza uygun olarak;

* Her görevin özelliğine uygun nitelikli personelin seçimi yapılarak istihdamı sağlanmaktadır.
* Personelin bilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini sağlayacak eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
* Başarılı personel teşvik edilmekte ve ödüllendirilmekte, başarısız personel için gereken önlemler alınmaktadır.
* Organizasyondaki yönetici kadrolarına öncelikle şirket içinden uygun nitelikteki elemanların atanması sağlanmaktadır.
* Personelin kişiliğine saygı duyulmakta, maddi ve manevi hakları gözetilmekte ve güven ortamı korunmaktadır.
* Yapılan işin niteliğine uygun, rahat, güvenli ve çalışmayı teşvik edici iş ortamı sağlanmaktadır.
* Yönetici – personel iletişimini ve paylaşımını sağlayan aynı zamanda güçlendiren beşeri ilişkiler kurulması sağlanmaktadır.
* Şirket içerisinde personelin görüş ve önerilerini aktarabileceği yöntemler geliştirilmektedir.